Umjetnički izraz u Zara Tarotu nije samo puka vizualna dekoracija; on je esencijalni medij koji tarot čini živim i relevantnim za korisnika. Svaka karta u Zara Tarotu je pažljivo dizajnirana kako bi p