Brzina i dostupnost su ključni aspekti kada se radi o uzimanju kredita, a Online krediti vs. tradicionalni bankovni krediti: Usporedba procesa odobravanja nerijetko igra znatnu ulogu u odluci klijenat