Tarot kao put samoproučavanja: Dublje razumijevanje vlastite sudbine kroz simboliku arkanâ nije tek drevna praksa proricanja, već kompleksan alat za osobni razvoj i introspekciju. Svaka karta u tarotu