Komunikacija i povjerenje su neupitne karike koje čine temelj svake zdrave i sretne veze. Kada govorimo o dugoročnom zadovoljstvu i gradnji veze koja vodi prema braku, ova dva elementa postaju još važ