Kockanje može započeti kao neobvezna zabava, no za neke pojedince razvija se u ozbiljan problem koji utječe na svaki aspekt njihova života. Kada govorimo o emocionalnom kockarskom ponašanju, važno je