Psihološki aspekti izdržljivosti u sportu igraju ključnu ulogu u postizanju vrhunskih sportskih rezultata. Biti mentalno jak sportaš znači imati sposobnost suočavanja sa stresom, izazovima i pritiscim