Tarot i samopomoć predstavljaju spoj dubokog unutarnjeg istraživanja i otkrivanja skrivenih aspekata vlastite ličnosti. Na ovom putu, prvi koraci su često najteži, no upravo oni kriju ključ prema samo