Prilagodba sadržaja i navigacije predstavlja ključni segment u procesu optimizacije internetskih stranica za mobilne uređaje. Kako se hrvatski portali prilagođavaju mobilnim korisnicima, posebice kroz