Mikrokrediti kao opcija: Potpora malim poduzetnicima u Bugarskoj igraju ključnu ulogu u pristupu financiranju, posebno za one koji se nalaze na početku poslovanja ili nemaju dostatnu kreditnu povijest