Napredci u terapijama za rak uvijek su u fokusu medicinske znanosti. Posljednjih godina svjedočimo velikim pomacima u razvoju novih lijekova i ciljanih terapija koje donose nada pacijentima oboljelima