U odlomku “Iskra koja ne gasne”, fokusiramo se na emotivnu odvažnost i sposobnost srca da pronađe ljubav, neovisno o godinama koje nose. Priče koje donosimo osvjetljavaju fenomen Ponovno Pronalaženje