U prvom dijelu članka “Osnove Numeričkih Ključeva Tarota: Kako Brojevi Odražavaju Životne Cikluse u Arcanama”, istražujemo temeljno značenje i ulogu brojeva u strukturi Tarot karata. Numerički ključev