U današnjem dinamičnom financijskom okruženju, banke se suočavaju s brojnim izazovima, od kojih je jedan od najznačajnijih kamatni rizik. Kamatni rizik predstavlja mogućnost da će promjene u kamatnim