Komunikacija je ključni faktor u izgradnji povjerenja u vezi. Bez otvorene i iskrene komunikacije, veza može patiti i ljubav može oslabiti. Kroz komunikaciju, partneri mogu izraziti svoje želje, potre