Genetička revolucija donosi sa sobom nevjerojatne mogućnosti u razumijevanju i liječenju bolesti. Zahvaljujući novim tehničkim dostignućima, istraživači sada mogu dublje prodrijeti u tajne naših gena