Bankovne institucije su jedan od najčešćih izbora kada je u pitanju posudba novca. One nude različite vrste kredita i zajmova koji mogu zadovoljiti različite financijske potrebe klijenata. Koje su opc