Planiranje otplate dugova ključni je korak ka finansijskoj slobodi i stabilnosti. Korištenje zajma ili kredita za konsolidaciju dugova može biti efikasan način da se različiti dugovi sa visokim kamatn