Razgovor o očekivanjima: Postavljanje granica u odnosu s muškim sponzorom nije samo preporučljiv, već i neophodan korak za očuvanje osobnog integriteta i profesionalizma u takvoj vrsti aranžmana. Klju