Introspekcija igra ključnu ulogu u procesu suočavanja s emotivnim traumama iz ranog djetinjstva. Ljubavi koje doživimo u najranijim danima našeg života oblikuju naš emocionalni razvoj i način na koji