Kako bi se razumio utjecaj ekonomske situacije na uvjete kreditiranja u Bugarskoj, ključno je uzeti u obzir niz makroekonomskih indikatora koji odražavaju zdravlje bugarskog gospodarstva. Među tim ind