1. “Pregled Mogućnosti Eko-Financiranja: Krediti za Održive Projekte u Bugarskoj”

Eko-financiranje u Bugarskoj otvara nove horizonte za kompanije i pojedince koji teže unapređenju održivosti i zaštit