Digitalizacija usluga u bankarskom sektoru nije novost, ali je u Bugarskoj postala ključna komponenta najnovijih trendova koji oblikuju budućnost ove industrije. U eri kada tehnologija nudi sveobuhvat