Ljubav na prvi swipe: Kako tehnologija oblikuje način na koji se upoznajemo i stvara nove prilike za romantiku – ova rečenica postala je više od pukog opisa. Ona odražava fundamentalnu promjenu u druš