Sigurnost na Internetu postala je izuzetno važna tema u današnjem digitalnom društvu. Sve veći broj ljudi koristi internet za razne svakodnevne aktivnosti, kao što su komunikacija, online kupovina, ba