Ovladavanje vještinama pregovaranja i postizanja kompromisa ključno je za zdrav i sretan brak. Kako naučiti pregovarati i postizati kompromise u braku počinje s razumijevanjem osnova efektivne komunik