Sposobnost razumijevanja i izražavanja vlastitih osjećaja temeljni je stup u izgradnji i održavanju snažnih bračnih odnosa. Razvoj emocionalne inteligencije kao ključ za uspješne bračne odnose nije te