### Uloga biometrije u sigurnosti internet bankarstva: Zaštita korisničkih podataka

U današnje vrijeme, uloga biometrije u sigurnosti internet bankarstva postaje sve važnija zbog porasta online finan