U današnjem digitalnom dobu, online bankarstvo postaje sve popularnije među korisnicima zbog svoje praktičnosti i brzine. No, s porastom broja korisnika dolazi i do sve veće potrebe za transparentnošć