logo

Zakon o provedbi Uredbe CLP (NN 50/2012)

Zakon o provedbi Uredbe CLP nadopuna (NN 18/2013)

Konsolidirana Uredbe CLP zaključena 01.01.2017.

 

Uredbe koje nisu implementirane u konsolidiranu verziju:

CLP ATP8 (EU) 2016/918

CLP ATP9 (EU) 2016/1179

 

S obzirom da su u Uredbi CLP nazivlje tvari, kategorije opasnosti, razvrstavanje i oznake opasnosti na engleskom jeziku, ovdje je dan hrvatski prijevod kako bi olakšao postupak označavanja kemikalija. Tablice su konsolidirane verzije koje uključuju snovnu Uredbu (EZ) br. 1272/2008) te njene nadopune zaključno s Uredbom (EU) 2016/1179.

Konsolidirana tablica 3.1. Priloga VI. Uredbe CLP u word formatu

Konsolidirana Tablica 3.1. Priloga VI. Uredbe CLP u pdf formatu

Konsolidirana Tablica 3.2. Priloga VI. Uredbe CLP u word formatu

Konsolidirana Tablica 3.2. Priloga VI. Uredbe CLP u pdf formatu

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake