logo

Pitanja i odgovori

određene proizvode iz Indije i Kine.
1) U prilogu Vam šaljem deklaraciju o REACH registraciji za jedan od proizvoda kojeg uvozimo iz Indije. Da li ćemo mi kao tvrtka također biti obavezni registrirat ovaj proizvod kada budemo u EU?
2) Što se događa, tj. da li u trenutku kada uđemo u EU, možemo uvesti proizvode iz Kine koji nemaju REACH registraciju? Ako ne, što trebamo napraviti da bi ostvarili isto?

Radi sigurnosti, da li znači da kada uđemo u EU 1.7., da ćemo s navedenim dokumentom o registraciji koji sam ranije poslala, moći bez ikakvih problema uvesti navedenu robu?

predregistraciju i registraciju tvari prema REACH uredbi.
Firma smo koja se bavi veleprodajom kemikalija za obradu voda, odnosno prodajom pripravaka tj. smjesa te biocida u ukupnoj količini od 3-4 t godišnje.
Navedene pripravke prodajemo samo u RH, nemamo izvoz tih kemikalija, dok ih uvozimo iz Slovenije, odnosno firme istog vlasnika.
Zanima me da li moramo obaviti predregistraciju i registraciju tih pripravaka bez obzira što ne izvozimo u EU i ako moramo da li se to odnosi na rok predregistracije do 31.12.2013.

Pitanje: 
Bavimo se proizvodnjom mekog pvc granulata. U proizvodnji koristimo jednu od reprotoksičnih sirovina, bis(2-etilheksil) ftalat, 1B kategorije (prema uredbi EZ-a br.1272/2008), a koja spada u listu tvari koje podliježu postupku izdavanja odobrenja. Sirovinu kupujemo u EU te je već autorizirana od strane našeg dobavljača. S druge strane, ishodovali smo od Ministarstva zdravstva i dozvolu za uvoz iste. Zadovoljavamo sve uvjete za korištenje kemikalije koji su propisani Zakonom o kemikalijama. 
 Na vašim stranicama pronašli smo novi Zakon o kemikalijama koji je donešen 01.02.2013 godine. U članku 12., stavak 2. piše da pravna osoba mora pri obavljanju djelatnosti osigurati zamjenu opasnih kemikalija onima koje su manje opasne, ako je to moguće i opravdano, uzimajući u obzir djelatnost koja se obavlja. Da li mi možemo ili ne možemo dalje koristiti sirovinu bis (2-etilheksil)ftalat? Meki pvc granulat prodajemo kabelskoj industriji za proizvodnju raznovrsnih kabela. Sirovinu ne koristimo za proizvodnju pvc granulata namjenjenog za proizvodnju igračka te za predmete opće upotrebe.

Tijekom 2011. i 2012. Bayer ured je registrirao 10 biocidnih proizvoda (uglavnom aerosoli i gelovi protiv mrava i komaraca). Proizvodi su od ove godine i u prodaji.
Interesira nas da li ti isti proizvodi moraju proći predregistracijski/registracijski proces, koji navodite u REACH uputama, bez obzira na nedavni registracijski postupak i važeće Rješenje od Ministarstva Zdravlja ?
Da li se REACH uopće odnosi na takve biocidne proizvode?

kemijskih tvari, molim Vas za dodatna pojašnjenja.
Konkretan primjer koji ima naše trgovačko društvo je slijedeći:
a) Troklosen natrij (CAS: 51580-86-0) tvrtka nabavlja na tržištu EU (Italija) i uvozom iz Kine. Da li za tu sirovinu trebamo odraditi predregistraciju ili ne? Ako da u kojem slučaju? Godišnja količina uvoza je cca 15.000 kg.
b) Natrijev hipoklorit (CAS: 7681-52-9) tvrtka nabavlja na domaćem tržištu (RH). Da li za predmetnu kemikaliju treba izvršiti predregistraciju? Da li je dovoljno da prodavač kemikalije ima od proizvođača izvršen upis u REACH? Godišnja količina cca 4.000 t
c) Što je s kemikalijama koje se uvoze iz Republike Srbije, koja je posrednik u prodaji. Kemikalija je izvornog porijekla iz EU (Rumunjska) godišnja količina cca 500 t
d) Koji su rokovi za obavljanje tih radnji?

Koga se tiče uredba REACH, konkretno, da li se za morsku sol treba izvršiti registracija?

kemikalije tetrakloretilen za kemijsko čišćenje, koju naša tvrtka uvozi u količini od 28000 kg godišnje iz EU i prodaje na području RH.
S obzirom da odlazim na porodiljni, a odgovorna sam osoba za opasne kemikalije u tvrtki Lemia, zamolila bih vas da mi samo potvrdite jesam li dobro sve shvatila a i da uputim one koje ostavljam na godinu dana na eventualne daljnje zakonske obveze.
Ukoliko sam dobro shvatila, osim dokumenata (STL, deklaracija, uputa za uporabu) prema CLP uredbi, mi nemamo daljnjih obveza do ulaska RH u EU.
Nakon ulaska pretpostavljamo da će s obzirom na vrstu kemikalije i količine u kojima se ona u EU proizvodi, kemikalija već biti registrirana. Rok za kasnu predregistraciju je 6 mjeseci, a onda imamo narednih 6 mjeseci da preuzmemo registracijski dosje od nositelja registracije i prijavimo tetrakloretilen u C&L registar.
Što se tiče ostalih opasnih proizvoda – smjesa – koje naša tvrtka uvozi iz EU, a zatim obavlja djelatnost prepakiravanja iz većeg u manje spremnike, pretpostavljam da tu nismo dužni prijavljivati tvari iz proizvoda u C&L registar.. To su puno manje količine, ispod 1 tone godišnje. Ili postoje kriteriji i za taj dio?
Naravno, označavanje i pakiranje mora biti u skladu s CLP-om.

koje koristimo u proizvodnji, to su tvari kao KOH; NaOH, HCl, Limunska kiselina,….

glicerol ili kako ga zovemo Nerafinirani glicerol. Kakav je postupak u vezi pripreme registracijskog dosjea, da li me možete uputiti u vezi neke edukacije u vezi tog zakona ? Kome da se obratim?

Glavni proizvod - biodizel smo već registrirali u ECHA-i i imamo svog OR ili predstavnika. Moj upit je: „Da li moramo ponovo registrirati biodizel u ECHA-i ili ne? Kakav je postupak u takvim slučajevima kada zemlja uđe u EU?“

kemikalija kao što su alkohol iz Makedonije i sumporna kiselina iz Srbije, a uvezene količine su veće od 1 tone/godini po pojedinom artiklu, da li smo podložni preregistraciji po RECH-u ?
Ako jesmo, koja je daljnja procedura, odnosno što bi trebali dalje učiniti po tom pitanju?

godišnje, već 20 godina.
Obavili smo predregistraciju u REACH-u za navedeni proizvod.
Dobili smo upit od naših talijanskih partnera da finaliziramo registraciju u REACH-u. Obzirom da iz Hrvatske proizvod direktno ide za Italiju i od njih ide brodom na Istok, dali smo mi obavezni registirat taj proizvod, po ulasku u Europsku Uniju ako je već registriran od strane naših talijanskih partnera? Ako jesmo koja je procedura?

u Hrvatsku neće smatrati uvozom s obzirom na REACH i CLP uredbu (mi smo uvoznici etanola iz EU) te da li smo stoga dužni dostaviti podatke u priloženoj tablici. Drugo što Vas molim da mi odgovorite da li kao proizvodnja i veleprodaja opasnih kemikalija (nismo uvoznici, sve sirovine nabavljamo od domaćih dobavljača) smo obavezni dostaviti podatke prema dopisu koji smo dobili od HGK.

evidencije prema uredbi REACH.
Molim vas da mi odgovorite da li je tablica s podacima o tvarima dana u prilogu ispunjena prema zahtjevu, te u kojem bi roku mogao dobiti brojeve registracije, odnosno predregistracije.

Nadam se da je tablica korektno ispunjena.

te će se preko nje vršiti registracija.
Proizvodnja obuhvaća:
- razlaganje zraka, čime se dobivaju plinovi dušik, kisik i argon u tekućem obliku, te se distribuiraju kao tekući ili pune u boce kao komprimirani. Tijekom godine, povremeno je potreban dodatni uvoz navedenih plinova, jednim dijelom iz EU, a jednim dijelom iz Srbije ili Bosne.
- proizvodnju acetilena iz kalcijeva karbida (uvoz iz EU)
- proizvodnju dušičnog oksidula koji je registriran kao lijek (iznimno se vrlo mala količina proizvodi u tehničke svrhe)
- proizvodnju CO2 (pod proizvodnjom se podrazumijeva preuzimanje CO2 koji je nusprodukt u procesima jedne druge industrije u Hrvatskoj, putem cjevovoda kojim smo direktno spojeni, njegovo pročišćavanje, ukapljivanje te proizvodnju suhog leda.
- nabavu amonijaka i sumporovog dioksida te njihovu distribuciju kao tekućeg ili punjenje u boce.
Kako ja do sad nisam bila uključena u taj dio, kolega koji je uključen u to rekao je da trebamo u Vašu listu upisati amonijak i SO2, dok ja nisam sigurna u to jer mi ne proizvodimo navedene tvari. Što je s ostalim plinovima?

traže se, kojeg smo primili iz HGK šaljem Vam upit na aktualnu tematiku slanja podataka potrebnih za usklađivanje gospodarstva RH s REACH uredbom.
Naime, mi smo organizacija za preradu i promet plastičnih masa i nismo uvoznici kemikalija, već u svojoj domeni produkcije proizvoda koristimo nekoliko vrsta boja, lakova, sredstva za odmašćivanje i sl. (lista korištenih sredstava sa količinama nalazi se u privitku) te nas zanima da li smo obvezni slati tražene podatke u HZTA kao "daljnji korisnici" i da li smo mi uopće "daljnji korisnici".
Ja mislim da je "daljnji korisnik" zapravo distributer ili uvoznik, a mi sve navedene komponente kupujemo od ovlaštenih uvoznika iz Zagreba. Molimo za odgovor!

Bavimo se izradom metalnih konstrukcija i proizvoda od metala , te koristimo temeljne boje i razrjeđivače za antikorozivnu zaštitu proizvoda.

niz opasnih kemikalija, koje uredno pratimo (STL-ovi, radne upute, očevidnici, osposobljavanje radnika za rad na siguran način na tim poslovima itd.). Sve te opasne kemikalije uvoze se od renomiranih proizvođača iz EU čije tvari su registrirane prema REACH i CLP uredbi. Niti jedna kemikalija u primjeni ne sadrži SVHC tvari.

Bavimo se rekonstrukcijama poliesterskih plovila i jahti, odnosno proizvodimo i prepravljamo pojedine dijelove na brodicama od poliestera. Dakle, nabavljamo smolu, staklenu vunu i gelcoate od hrvatskih firmi koje uvoze materijale. Moramo li mi prijaviti taj materijal ili konačni proizvod-plastiku (poliester) po kg plastike (nemamo serijsku proizvodnju).
Molim Vas odgovor budući da mi je sav materijal zbunjujući (na webu zdravlje u tekstu Uredbe od 18.12.2006. točka 41 navodi se izuzimanje polimera od registracije).

Mi smo obrt, mali proizvođači iz poliestera, ukupno zaposleno 8 ljudi i u svojoj proizvodnji koristimo neke vrste smole i katalizator. Sve potrebno za proizvodnju nabavljamo od uvoznika u Hrvatskoj. Ništa ne uvozimo. Kao takvi da li smo obveznici REACH i CLP uredbe.

- reciklažom, odnosno oporabom polietilenske folije i proizvodnjom proizvoda od polietilena (razne vrećice i vreće),
- reciklažom, odnosno oporabom PET ambalaže, te proizvodnjom PET folije i proizvoda od PET folije (vakumata).
U zemlje Europske unije izvozimo mljeveni PET (PET flakes), proizvode od PET folije (vakumate) i proizvode od polietilena - razne vrećice za trgovačke centre i vreće za smeće.
S obzirom na činjenicu da najveći dio naših proizvoda izvozimo u zemlje Europske unije, molimo Vaše mišljenje da li za naše izvozne sirovine (PET flakes) i proizvode imamo obvezu registracije prema Uredbi REACH.

zašto nismo obveznici dostave podataka. Da Vas podsjetim, mi smo korisnici kemikalija koji kemikalije nabavljamo preko ovlaštenih tvrtki u Hrvatskoj.

našeg proizvođača od kojeg kupujemo opasne tvari – lakove i razrjeđivače.
Možete li nam odgovoriti jer nismo sigurni da li smo Vam dužni dostaviti podatke za registraciju tvari za REACH?

Polimeri izuzeti iz REACH (EZ) uredbe br. 1907/2006. Za sitotisak boje i ostale komponente koje uvozimo iz EU ili ih koristimo od domaćih proizvođača također se ne trebamo predregistrirati po REACH (EZ) uredbi br. 1907/2006 jer su proizvođači
dužni svoje komponente registrirati.
U koliko bi sitotisak boje ili neke druge komponente koje podliježu navedenoj uredbi uvozili iz
zemalja van EU tada bi se za te komponente trebale predregistrirati.

da nismo ni proizvođači ni uvoznici tvari. Kemikalije koje koristimo i prateću dokumentaciju dobijemo od dobavljača, a to su uglavnom domaće tvrtke.

dostavlja podatke o količinama tvari koje koristi u tehnološkom procesu. Sljedeće kemikalije koriste se kao sredstva za površinsko čišćenje proizvoda i dijelova opreme: aceton, izopropanol, Coloradol-70 (diklorometan, metanol, 1-metoksi-2-propanol) te u galvanizaciji niklove kuglice. U prilogu se nalaze popunjene tablice za navedene tvari. Jesu li podaci u redu?

Hrvatske gospodarske komore prosljeđujemo vam podatke kao daljnji korisnik.

uz promet kemikalija i usklađenosti sa REACH-om. Jesu li podaci u redu?

jer uopće mi nije jasno što treba napraviti. Bavimo se proizvodnjom jedrilica i koristimo kemikalije koje u svom kemijskom sastavu sadrže stiren. Ako trebamo nešto prepraviti ljubazno vas molim da me kontaktirate.

Molim povratnu informaciju vezanu uz sredstva koja se koriste u proizvodnji, a ne ugrađuju se u proizvod kao npr. sredstva za pranje i dezinfekciju (npr. sredstvo za čišćenje domaćeg proizvođača koje sadrži 35 %-tni natrijev hidroksid) da li za njih trebamo dostaviti podatke o tvarima za predregistraciju?

Dostavljam podatke za kemijske tvari potrošene u našoj tvrtci u 2012. godini i plan za 2013. godinu u količinama većim o d 1t/god., koje podliježu REACH uredbi. To su butan-2-ol u pasti, boje i natrijeva lužina 30 %. Podatke dostavljam kao daljnji korisnik.
Ostale kemijske tvari koje se kod nas koriste, troše se pojedinačno kao čiste tvari i njihov je zbroj manje od 1 t/godinu te ih po REACH uredbi ne treba prijavljivati. Jesam li u pravu?

Na temelju pravila za predregistraciju, zaključujemo sljedeće:
U našoj tvornici koja se bavi suvremenom hranidbom životinja, koristimo dvije kemikalije koje ne koristimo u proizvodnji hrane, tj. ne ugrađujemo u proizvode. Jedno je aceton od proizvođača iz RH, 2012. godine kupljen u količini od 10 litara, a služi za pranje glava pisača. Drugo je Grip fix proizvođača iz Njemačke. 2012. godine kupljen u količini od 800 kg,a služi kao lijepilo kod paletiranja vreća. Cijela ostala količina sirovina koje uvozimo, a mogla bi se smatrati kemikalijom, ugrađujemo u hranu za životinje. Prvenstveno se odnosi na vitamine, minerale, enzime i aminokiseline. Većina tih sirovina potječe iz zemalja EU.
Sirovina koju uvozimo iz trećih zemalja i ugrađuje se u hranu za životinje je kuhinjska sol (NaCl), proizvođača iz BiH. Ukoliko je potrebna dopuna podataka ili su podaci koje Vam šaljemo krivo klasificirani, molimo Vas za Vašu sugestiju.

Mi smo industrija koja proizvodi pretežno vodu za piće i sokove. Koje podatke treba slati za predregistraciju?

Mi smo prehrambena industrija koja koristi kemikalije u procesima pranja. Koliko sam ja shvatila, mi smo dakle daljnji korisnici (industrijski korisnici) koji od proizvođača kemikalije treba tražiti potvrdu
da su pokrenuli postupak pred-registracije za svoje kemikalije koje proizvode u količinama 1 t/god. i više. Da li smo mi još nešto dužni vama slati?

Registracija se odnosi na proizvodnju tvari u Hrvatskoj i uvoz iz zemalja izvan EU, ako se sada uvozi samo iz EU nema potrebe za bilo kakvom predregistracijom i registracijom jer nitko u Europi ne može proizvoditi ili uvoziti iz drugih zemalja izvan EU ako nije obavljena predregistracija ili registracija 2010.
Daljnji korisnici u Hrvatskoj koji sada uvoze iz EU trebaju samo osigurati dokumentaciju od svojih dobavljača koji će im to potvrditi kroz STL ili neki drugi dokument, a oni nabavu mogu dokazati računom. Imam puno upita od kolega koji su uvoznici ili daljnji korisnici tvari i smjesa iz EU o statusu sadašnjeg uvoza iz EU nakon našeg ulaska u EU. Možete li nam to potvrditi?
Da bi to tako napravili, treba nam sastav proizvoda, proizvođač, naravno, neće dati sastav. Istovremeno, u STL-u, podatak je zaštićen?

Ovim putem obraćam Vam se ispred naše tvrtke koja se bavi uvozom i veleprodajom kemikalija. Skoro sve kemikalije koje uvozimo i plasiramo na HR tržište su uvezene iz zemalja članica EU. Isto tako povremeno imamo potrebu za uvozom kemikalija iz zemalja koje nisu članice EU. S obzirom da se bliži ulazak naše države u EU molio bih Vas da nas informirate što smo mi dužni obaviti po pitanju REACH-a i CLP-a, a da bi se nakon našeg ulaska u EU mogli nesmetano baviti uvozom kemikalija iz zemalja članica EU i iz zemalja koje nisu članice EU te da bi iste mogli nesmetano distribuirati na HR tržištu. Ukoliko smo obavezni da nešto napravimo molio bih Vas da nas o tome informirate.

Obraćamo Vam se u vezi postupanja i usklađivanja propisa koja se odnose na kemikalije tj. na REACH Uredbu br 1907/2006.
U razgovoru s HGK dobila sam upute da ne trebam popunjavati dostavljeni obrazac s obzirom da tvrtka od koje mi uvozimo ljepilo za lijepljenje papir-papir u proizvodnji kuverata usklađuje svoje poslovanje sa navedenom uredbom a njihovi proizvodi na sadrže nikakve SVHC u količini preko 0,1 %. Oni će usvojiti MSDS kada se proces registracije završi (2018 godine).

Mi smo službeni laboratorij za analizu zdravstvene ispravnosti hrane, vina, jakih alkoholnih pića, voda, predmeta opće uporabe, tla, muljeva i otpada te potrebne kemikalije i vodu za rad kupujemo isključivo od registriranih tvrtki za prodaju kemikalija u RH. Ima li potrebe da Vam se javljamo u svezi podataka koje je potrebno dostaviti u HZTA u svrhu evidencije i podrške gospodarstvenicima u procesu prilagodbe uredbama REACH i CLP.

Sukladno Vašem upitu vezanom uz dostavu podataka u svrhu evidencije i podrške gospodarstvenicima u procesu prilagodbe uredbama REACH i CLP, u privitku Vam dostavljamo tablicu naših sirovina – tvari koje uvozimo u količinama većim od 1 tone /god. Iz tablice je vidljivo da se te tvari uvoze iz zemalja EU. U postupku smo kontaktiranja svih uvoznih dobavljača i od njih ćemo tražiti da nam dokumentiraju usklađenost tih sirovina s REACH-om putem Izjave kao i podatke o broju REACH registracije za te tvari.
U tom smislu onda nismo u obvezi dostave podataka na obrascu koji ste Vi tražili jer tvari tj. sve sirovine koje mi uvozimo su iz EU ili iz domaće nabave te koriste se za našu proizvodnju dezinficijensa, dodataka stočnoj hrani, veterinarskih lijekova i sredstava za zaštitu bilja.
Prema Čl.15, Stavku 1. i 2. iz Poglavlja 2 REACH Uredbe, aktivne tvari i pomoćni sastojci koji se uvoze ili proizvode isključivo radi uporabe u sredstvima za zaštitu bilja i biocidnim sredstvima, smatraju se već registriranima i njihova registracija za potrebe proizvodnje odnosno uvoza radi uporabe se smatra dovršenom. Obzirom da nismo u potpunosti sigurni da li se to izuzeće odnosi na sve takve sirovine ili ipak ne, mi smo u tablici prikazali i tvari iz Agro segmenta proizvodnje, koje uvozimo u količinama većim od 1 tone/god. Molimo Vas povratnu informaciju da li su te tvari onda izuzete ili ne?
Također Vas molimo odgovor na pitanje vezano uz prepakiravanje proizvoda koji su tvari i da li se to prema REACH-u po definiciji smatra proizvodnjom? Naime na kemijskom forumu, održanom 10.10.2012. u HGK, rečeno je da se takvo prepakiravanje ne smatra proizvodnjom.
U slučaju dodatnih informacija, slobodno nas kontaktirajte.

Uvozimo kemikalije iz EU (čiste ali i smjese – mirisi, arome).
Korisnici smo kemikalija (iz uvoza i domaće proizvodnje) za pripremu novih proizvoda.
Molim potvrdu za moju pretpostavku, a to je, da se trebaju dati podaci za sve kemikalije (bez obzira na vrstu štetnosti) koje kupujemo i ugrađujemo u svoje proizvode, bez obzira o kojoj se količini radi (gramima ili tonama).
Molim Vas pojašnjenje o terminu: korisnici koji nisu daljnji korisnici – proizvođači proizvoda. Da li bi to mogli biti mi?
Ako ne, da li smo daljnji korisnici – formulatori smjesa?
Po kojoj smo osnovi dužni dostaviti podatke, i da li smo dužni?
Ako da, kako popuniti Tablicu sa podacima o smjesama koje imaju od nekoliko do nekoliko desetaka opasnih tvari-kemikalija, u svom sastavu.
Da li za svaku komponentu pojedinačno treba dati podatke uključujući i količine?

na, za nas, komplicirane upite. Naime, mi kao uvoznici (uglavnom aditiva i kemikalija za prehrambenu industriju – dakle nema opasnim tvarima niti traga), vršimo samo skladištenje i daljnju distribuciju istih. Obzirom da mi ne vršimo nikakve dodatne radnje tipa: obrada, premještanje iz jednog spremnika u drugi, prepakiravanje ili bilo što drugo što bi promijenilo izvorni izgled i/ili sadržaj uvezenog već samo dalje distribuiramo, da li podliježemo predregistraciji odnosno registraciji uvezene materije?
Ako da, molimo Vas da nam pojasnite pojmove:
- naziv tvari po IUPAC-u – što se tu treba navesti/od kuda možemo uzeti te podatke
- DSD i CLP razvrstavanje – ništa od onog što mi uvozimo ne spade u kategoriju opasnih tvari pa ne znamo što tu upisati - predviđeni krajnji rok za registraciju – koju godinu navesti?
- uloga u lancu opskrbe – mi smo za neke tvari uvoznici i distributeri, a za neke samo distributeri jer ih kupujemo u Hrvatskoj i dalje prodajemo Što u našem slučaju navesti kao odgovor?
I također Vas ljubazno molimo da nam pojasnite što i kako odgovoriti na točke 16,17,18,19 - Za tvrtke koje su ovlastile Jedinstvenog zastupnika na području EU. Također nas interesira da li (ako smo obavezni) Tablicu – dostava podataka o tvarima moramo ispunjavati svaku zasebno i slati ili možemo zbirno / u nizu (npr.Sheet1, Sheet 2…) poslati ?
Ujedno Vam dostavljamo predregistraciju što smo dobili od našeg ino dobavljača pa Vas uljudno molimo da nam javite da li je ta forma zadovoljavajuća?

u HZTA o korištenju opasnih kemikalija i to u skladu s uredbom REACH. Od opasnih kemikalija u našem proizvodnom pogonu koriste se sredstva za čišćenje i lužina za lužiranje pekarskih proizvoda. Podaci o utrošenim količinama kemikalija na godišnjoj razini dostavlja se u HZT putem Zbirnih očevidnika o opasnim kemikalijama. Sve kemikalije nabavljaju se preko dobavljača koji su iz Hrvatske. Molim Vas informaciju o našim obvezama o dostavi traženih podataka u HZTA.

U naš proizvod ugrađujemo različite tvari (sirovine). Za sve sirovine posjedujemo dokumentaciju, većina se uvozi preko firmi iz EU. Predregistriali smo tvari preko zastupnika iz Češke. Tada nismo imali informacije o točnim obvezama (2008 god.).
Pitanje je: da li kao daljnji korisnik trebamo prijaviti (predregistrirati/registrirati) tvari, koja je svrha dostave ovih podataka (tablica), te da li nam dostava podataka donosi troškove.

vezano za potrebu predregistracije i registracije naftnih derivata. Naime, naša tvrtka uvozi u Republiku Hrvatsku naftne derivate (dizel, benzin, loživo ulje itd.) iz rafinerije u Bosanskom Brodu. Za sve svoje proizvode rafinerija je preko svog jedinstvenog zastupnika (OR) već ishodila REACH registracijske brojeve.
Slijedom prethodno navedenog, ovim putem postavljamo upit da li će naša tvrtka nakon ulaska RH u EU moći i dalje uvoziti derivate iz navedene rafinerije temeljem registracije koju je već izvršila rafinerija preko svog zastupnika ili ćemo ih i mi morati predregistrirati odnosno registrirati.

od strane HGK. Molim Vas da mi kažete jesam li obavezna popuniti navedenu tablicu. Naša tvrtka nabavlja boje, razrjeđivače, utvrđivače i alkohole s područja Europske Unije, iz Hrvatske, te iz SAD-a (maksimalna godišnja količina boje iz SAD-a je 500 kg). Navedene proizvode koristimo u svom pogonu, a manji dio distribuiramo našim kooperantima. Naš finalni proizvod (obojani odljevak sivog lijeva prema nacrtima kupca) uvozimo velikim dijelom natrag u Europsku Uniju. Prema tome smo mi daljnji korisnik.

preko kojega vaš Zavod traži od firmi dostavu podataka o količinama kemikalija kojima firma godišnje raspolaže. Budući da svake godine naša firma predaje detaljna godišnja izvješća o maloprodaji, veleprodaji i uvozu kemikalija zanima me da li smo dužni sad još dodatno ispunjavati ove obrasce ili to u našem slučaju nije potrebno jer su podaci uglavnom jednaki onima koje redovito predajemo.

Da li se dostava podataka o kemikalijama putem tablice odnosi i na nas. Naime, u proizvodnom procesu koristimo kemikalije sa oznakama opasnosti Xn, Xi i C.

obavezan dostaviti podatke HZTA kao što je navedeno u e-mailu iz HGK u prilogu. Kako smo mi distributeri koji nisu daljnji korisnici u dopisu pronašla sam navod da nemamo obveze prema REACH-u osim prosljeđivanja relevantnih informaciju u lancu opskrbe. Također ne uvozimo tvari, već smjese.

da li smo u HZTA dužni, kako je navedeno u e-mailu iz HGK, dostaviti podatke i koji su to, budući da još nismo članica EU.

koju koristimo u godišnjoj količini iznad 1 t. Ukoliko je potrebno dostaviti još neke podatke molim Vas da me kontaktirate.

da li smo mi kao pivovara (kao daljnji korisnik) obvezni prijavljivati kemikalije koje koristimo uglavnom u svrhe čišćenja (dezinfekciju, pranje pogona, tankova, strojeva, podova), zatim za pripremu vode u praonicama boca, te za omekšavanje vode tj. regeneraciju ionskih izmjenjivača. Naime , mi nabavljamo kemikalije od domaćih dobavljača/proizvođača/uvoznika.
Također vas molim informaciju gdje možemo naći podatak koje kemikalije uopće podliježu REACH uredbi ukoliko smo obvezni dostaviti podatke?

ispunjene obrasce obzirom da smo kao izvoznici izvršili potrebnu preregistraciju pripravaka, "vidi dolje dopis od tvrtke iz Poljske". Ako postoje još neke zakonom propisane obveze lijepo Vas molim da nas uputite na njih.

U slučaju dodatnih pitanja stojimo na raspolaganju.

Naime, nama boju donose brodovlasnici, mi je ne uvozimo niti je ne plasiramo dalje.

te jednog dobavljača/proizvođača sa sjedištem u državi ne članici EU. Nakon ulaska Hrvatske u EU, za smjese tj. tvari sadržane u smjesama koje uvozimo od dobavljača sa sjedištem u EU, prestajemo biti uvoznik i postajemo distributer, čime nećemo imati obveza po REACH-u, osim što bi trebali osigurati da dobavljači od kojih uzimamo robu izvršavaju svoje obveze po REACH-u.

Dobavljač sa sjedištem u državi ne članici EU ovlastio je Jedinstvenog zastupnika na području EU, koji u njihovo ime izvršava sve obveze po pitanju REACH-a za proizvode koje izvoze u države članice EU te je obavio predregistraciju tvari koje podliježu registraciji po REACH-u . Za proizvodnju proizvoda koriste sirovine koje nabavljaju s teritorija EU te koje su kao takve i registrirane u EU. Obzirom na navedeno, ulaskom Hrvatske u EU uvoz navedenih proizvoda odnosno tvari sadržanih u istima, neće se smatrati uvozom s naše strane, već ponovnim uvozom, čime naša jedina obveza prema REACH-u postaje dokazivanje da su sve tvari uvezene u sklopu naših smjesa, a čija uvezena količina prelazi 1 tonu po godini, zaista podrijetlom iz EU te da su kao takve u EU i registrirane. Navedeno se neće moći dokazati samo STL-om na kojem je naveden registracijski broj sirovine, već dokumentacijom (fakture i sl.) iz koje će biti vidljivo podrijetlo sirovine koja je korištena za proizvodnju.

Za smjese (artikli naše trgovačke marke) koje se za nas proizvode u RH, tj. za tvari sadržane u istima, obveze po REACH-u leže na proizvođaču sa sjedištem u RH. Naša obveza po tom pitanju sastoji se u tome da osiguramo da isti izvršavaju svoje obveze. Isto vrijedi i za smjese tj. tvari sadržane u istima koje nabavljamo od domaćeg dobavljača i koristimo u poslovanju na način da ih upotrebljavamo za čišćenje/dezinficiranje površina naših prodajnih jedinica za u skladu s našim HACCP sustavom.
Uslijed gore navedenog naša tvrtka nije obveznik dostave podataka traženih mail-om u prilogu.

Od naših ostalih obveza po pitanju legislative kojom je određeno područje kemikalija, i dalje ostaje na snazi obveza izrade STL-ova na hrvatskom jeziku te upisa istih u registar HZT-a te izrade deklaracija i uputa sukladno važećoj legislativi. Svi STL-ovi moraju biti izrađeni u skladu s REACH om, pri čemu u točki 2.1. za smjese mora biti navedeno razvrstavanje i po CLP-u i po direktivi 1999/45EZ (67/548/EEZ), dok u točki 2.2. koja se odnosi na označavanje smjesa može biti navedeno samo razvrstavanje po direktivi 1999/45EZ (67/548/EEZ) do 2015 kad i smjese moraju biti označene po CLP-u. Obveza razvrstavanja po obje gore navedene direktive odnosi se i na točku 3. STL-ova u kojoj su navedene informacije o sastojcima sadržanima u smjesi.

Što treba navesti pod razvrstavanje po DSD-u, a što po CLP-u? Što znači naziv tvari po IUPAC-u? Zapravo nismo sigurni jesmo li mi obveznici dostave ovih podataka.

vezanih za REACH Uredbu. Naime, firma smo koja se bavi proizvodnjom antikorozivnih premaza, te pritom uvozimo neke tvari iz EU (ą to znači da nije potrebna REACH registracija), no veći dio nabavljamo preko dobavljača iz Hrvatske, ą to bi značilo da smo daljnji korisnici.

Moje pitanje odnosi se na ispunjavanje tablice kao daljnjeg korisnika.
1) Budući da ne uvozimo tvari koje podliježu REACH registraciji, da li navodimo samo tvari koje dobavljamo od hrvatskih dobavljača, a porijeklo je zemlja izvan EU? Dakle, podliježe REACH Uredbi?

2) Ako ta tvar potječe iz zemlje izvan EU, no mi nismo uvoznici, već daljnji korisnici i trošimo ju manje od 1 t godišnje, da li ju svejedno trebamo uvrstiti u tablicu?

Uvozimo kemikalije-male količine od proizvođača Sigma-Aldrich iz Njemačke za kupce koji koriste te kemikalije isključivo za laboratorijske i znanstvene svrhe. Međutim, prema našim procjenama, predviđamo da bi u 2013. godini mogli uvesti slijedeća dva otapala za kromatografiju u količinama između 1-2 tone: acetonitril, REACH broj: 01-2119471307-38-XXXX i metanol, REACH broj:01-2119433307-44-XXXX. Obje kemikalije su registrirane prema REACH-u i uvozimo ih iz Njemačke i namijenjene su isključivo za prodaju na području Hrvatske u originalnom pakiranju proizvođača firme Sigma-Aldrich. Da li je potrebno da popunimo tablicu u privitku za metanol i acetonitril i pošaljemo u HZTA? Da li mi kao uvoznici-distributeri moramo također započeti postupak registracije po REACH-u za acetonitril i metanol iako su oni već registrirani?

kontaktirala sam telefonom i HGK. Rekla sam da smo uvoznik - ugovoreni distributer kemikalija MERCK, Darmstadt, Njemačka (EU). Prodajemo kemikalije isključivo u originalnim pakiranjima MERCK (nema prepakiravanja, dorade, usitnjavanja i sl.). Sadržaj prodaje je i oko 200 opasnih kemikalija o čemu uredno vodimo očevidnik i dostavljamo u HZT. Neke od kemikalija (npr. metanol) se prodaju i u količini većoj od 1 t.
Mišljenje HGK je, kao i moje, da nismo obveznici predmetne registracije/predregistracije obzirom da ne uvozimo ništa od navedenoga proizvedeno izvan EU, a ništa ni ne prepakiravamo. Ipak, gđa iz HGK me zamolila da kontaktiram MERCK i da ih pitam kakva su njihova iskustva sa obvezama njihovih distributera u drugim zemljama EU (npr. Slovenija) pa da joj javim, što ću i učiniti, a javit ću i Vama.

te ostalih tekućina za podmazivanje motora i sklopova automobila. U prilogu dostavljam tri STL-a za ulje, rashladnu tekućinu i kočionu tekućinu pa Vas molim da mi odgovorite moramo li slati tražene podatke s obzirom na tip robe koju uvozimo.

uredbu, dostavljamo tražene podatke. Jesu li u redu?

u količinama većim od jedna tone godišnje, a ne ugrađuje ih u lijekove (izuzeto iz REACH regulative). Riječ je o otapalima za HPLC analize, pranje uređaja i opreme te održavanje uređaja za pročišćenu vodu. Za sve kemikalije naša firma spada u skupinu tzv. „downstream users“.
Ukoliko je potrebno navesti točne količine koje trošimo molim vas da mi javite. U tablici sam naveo samo raspon količina.

ne prelazi 700 kg godišnje te ga stoga ne trebamo prijaviti.
Od ostalih kemikalija etanol nabavljamo iz HR, natrijev klorid od dobavljača iz HR, a proizvođač je iz EU.
Acetonitril i metanol su laboratorijska otapala koja nabavljamo od proizvođača odnosno njihovih podružnica iz EU (Merck, J. T. Baker, Sigma-Aldrich) preko njihovih zastupnika u HR.
Molim vas za vaše mišljenje da li smo dužni prijaviti neku od kemikalija.

Tvrtka je krajnji korisnik kemikalija, te uglavnom kupujemo kemikalije od dobavljača iz Hrvatske. Količine koje koristimo su ispod 1 tone, osim izopropilnog alkohola i Sikaflex 255 FC koje koristimo u količinama 1-10 tona, a dobavljač je u Hrvatskoj. Također smo uvoznik Xylana 4016 (proizvođač Whitford) u količini do 5 kg godišnje.

i količinu uvezenih ili proizvedenih kemijskih tvari koje koristimo u našoj industrijskoj proizvodnji ili ih dalje distribuiramo.

S tim u vezi imam slijedeće pitanje:
1. Poduzeće smo koje koristi određene kemijske smjese prilikom proizvodnje betona ali čije izdvajanje ili oslobađanje iz krajnjeg proizvoda nije predviđeno tijekom njegovog životnog ciklusa. Da li smo u tom slučaju dužni prijaviti te tvari prema novoj regulativi REACH?

2. Isto tako uvozimo određene kemijske tvari koje se koriste prilikom izrada specifičnih vrsta betona na način da se isti njima polijevaju dok su svježi, a zatim se površine betona nakon određenog vremena ispiru vodom. Da li je u ovom slučaju potrebno registrirati takvu tvar? Inače proizvođač je ovu stvar deklarirao kao biorazgradivu tvar potpune neštetnu za okolinu.
I jedne i druge tvari uvoze se iz područja EU, ali za sada u njihovim sigurnosno-tehničkim listovima nisam primijetio nikakvu klasifikaciju prema CLP, DSD ili nečemu drugome.

poslala HGK ili mi možemo kreirati vlastitu tablicu drugačijeg oblika?

Molim pojašnjenje.

U svojoj djelatnosti nemamo proizvodnju, preradu niti uvoz kemikalija, nego smo isključivo krajnji korisnik. Ukoliko su potrebne još neke informacije s naše strane molim vas da nas kontaktirate.

iz STL-a i sadržaja (koje su nam navedene) ili samo ukoliko nešto koristimo u obliku „tvari“ kao npr. natrijevu lužinu. Naime mi uglavnom koristimo gotove proizvode kao takve, a ne tvari.

Neke stvari mi nisu jasne. Što je to REACH, što je to razvrstavanje po CLP-u, a što po DSD-u, kakvo je to nazivlje tvari po IUPAC-u i sl.

koji se koristi u proizvodnji kao aditiv hrani.

Od našeg dobavljača (SLO) dobio sam informaciju da to vezivo spada u polimere i izuzeto je iz registracije po uredbi REACH. Molim vas da mi potvrdite da je to točno.
Također i ove kemikalije: amonijačnu vodu 25% referentni registracijski broj 01-2119488876-14-0073, amonij sulfat 26% referentni registracijiski broj 05-2118361961-37-0000 te natrijev hidroksid referentni registracijiski broj 01-2119457892-27-0042. Ove podatke sam dobio od naših dobavljača nadam se da je to sve što smo mi trebali napraviti.

u HZTA, a prema dopisu od HZTA.
Obzirom da naša tvrtka takve podatke već dostavlja u HZTA, molim Vas odgovor dali Vam ih ponovno moramo dostaviti ili se to na nas ne odnosi?
Inače, naša je tvrtka u kontaktu s firmom iz Italije (članicom grupe kao i naša tvrtka) koja je ovo već odradila, te u postupku traženja Jedinstvenog zastupnika s kojim će dogovoriti sve potrebne radnje u vezi prijave kemikalija koje spadaju pod REACH Uredbu.

Ljepila sadrže razne vrste otapala. Nakon sušenja otapala ishlape i na klamericama ostaje tanki sloj ljepila kao npr. sloj laka ili boje. Napominjem da sva ljepila koja koristimo uvozimo iz EU. Naše je pitanje da li mi podliježemo predregistraciji i registraciji prema REACH-u s obzirom da smjesa koju smo upotrijebili za lijepljenje više nije ta smjesa nakon sušenja, nego čvrsti oblik osušenog ljepila. Za sva ljepila imamo STL-ove.

(sredstava za čišćenje), a sirovine (čiste tvari) kupujemo od raznih dobavljača u Hrvatskoj i EU. Bili bismo Vam zahvalni ako biste nas uputili koje su naše obveze prema REACH uredbi. Što trebamo učiniti kako bi naše poslovanje bilo u skladu s REACH-om tj. kako bismo nakon ulaska RH u EU mogli poslovati prema propisima?

(otkupi starog željeza) u količinama preko 100 000 tona, te ga topimo u pećima te prema potrebi dodajemo, feromangan, silicij i ostale aditive (količine preko 100 tona godišnje koje sve uvozimo jer to se u RH ne proizvodi) potrebne za proizvodnju. Mi te tvari direktno uvozimo iz zemalja EU te bismo trebali tražiti od proizvođača potvrdu da su registrirani?
Za trosku koja je naš nus-proizvod, (klasificiran je kao otpad ključnog broja 10 09 03), inozemni kupci su nam rekli da bi trebala biti regulirana po REACH uredbi.

Zanima nas dali bi mi trebali registrirati gotovi proizvod ili bi trebali svaku tvar posebno? Otpad iz tehnološkog procesa je troska (sadrži željezo, mangan, cink, krom, olovo, bakar) i prašina (kadmij, krom, živa, nikal, bakar,cink) dali bi i njega trebali registrirati kao smjesu ili svaku tvar pojedinačno? Naš otpad je nekom sirovina. Sve bi to trebali izvoziti u EU. Možete me uputiti gdje ću naći identifikacijske brojeve za te tvari.

Kakve točno obveze imamo prema REACH-u. Što točno moramo provjeriti/pribaviti?
Uvozimo iz EU rotorske pakete (limovi zaliveni aluminijem). Da li je dovoljna izjava od dostavljača za moj dosje o dobavljačima (izjava u privitku)?