logo

Poštovani čitatelji,

čast nam je predstaviti našu redizajniranu stranicu. Trudili smo je prilagoditi za što jednostavnije pretraživanje, da ne bude monotona i, ono što je najvažnije, da bude ažurirana sukladno najnovijim podacima o kemikalijama.
Unaprijed se ispričavamo na eventualnim pogreškama, kojih sasvim sigurno ima, ali se isto tako nadamo da ćete nam dobronamjerno ukazati na njih kako bismo ih što je prije moguće uklonili.

Nastojali smo vas upoznati s našim Zavodom, ali i svim vrstama pomoći koje vam Zavod može pružiti. Jedna od takvih je savjetovanje u svrhu sprječavanja nesreća s kemikalijama, djelovanja pri njihovoj pojavi te načinima uklanjanja posljedica nesreća, a posebice učinaka na ljudsko zdravlje i živote. U tu smo svrhu uveli telefon za hitne situacije:

TELEFON PRIPRAVNOSTI ZA SLUČAJ NESREĆA S KEMIKALIJAMA:
098 / 405 636

Molimo da telefon koristite isključivo u slučaju hitnih situacija.

Temeljem konzultacija s Europskom agencijom za kemikalije i sukladno njihovim najnovijim preporukama sigurnosno-tehničkih listovi (STL) izrađeni prema Uredbi 453/2010 prije 1. 06. 2015. (što podrazumijeva da je odgovarajuća kemikalija stavljena na tržište prije 1. 06. 2015. godine) vrijede do 31. 05. 2017. godine.

To vrijedi samo ako:

  • su kemikalije u odjeljku 2.2. STL-a obilježene piktogramima te oznakama upozorenja i obavijesti sukladno Uredbi CLP,
  • STL nije izrađen ili revidiran nakon 1. 06. 2015. godine, odnosno ako je datum izdanja prije 1. 06. 2015. godine

Svi STL-ovi, koji mogu koristiti prijelazno razdoblje, moraju u potpunosti biti usklađeni s Uredbom (EU) br. 2015/830 zaključno s 31. 05. 2017. godine.

Temeljem Natječaja za popunu radnog mjesta Stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, komisija za izbor kandidata za radno mjesto stručni suradnik je nakon provedenog selekcijskog postupka za zasnivanje radnog odnosa odabrala Magdu Petković, mr. pharm. iz Zagreba.

Na natječaj objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, u Narodnim novinama i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prijave je podnijelo ukupno 29 kandidata.

Od toga:
-    1 kandidat ne ispunjava uvjete natječaja
-    21 kandidat nije zadovoljilo osnovne kriterije
-    7 kandidata pozvana su na testiranje i razgovor

Od 7 kandidata pozvana na testiranje i razgovor pristupilo je 5 kandidata. Temeljem testiranja i razgovora s kandidatima komisija za izbor odabrala je kandidatkinju koja je zadovoljila sve kriterije iz natječaja te ostavila najbolji dojam.

Prijevodom Uredbe Komisije (EU) br. 453/2010 na hrvatski jezik, došlo je do promjena u nazivima nekih odjeljaka i pododjeljaka STL-ova, tj. promjena u nazivima pojedinih dijelova unutar istih.
Promjene smo inkorporirali u postojeće formulare STL-ova te izradili nove koji su sukladni prijevodu Uredbe Komisije (EU) br. 453/2010.
Iste možete preuzeti  na našoj stranici. Da bi došli do njih kliknite ovdje.

Od 1. rujna 2015. biocidni proizvodi ne mogu se stavljati na tržište Europske unije ako se proizvođač ili uvoznik aktivne tvari kao takve ili u proizvodu ne nalazi na popisu koji vodi ECHA i koji se objavljuje na njenoj internetskoj stranici.

Saznajte više

Puno se danas u medijima i na internetu piše o živi (razbijenim termometrima i štednim žaruljama i sl.).
Pri tome se često navode poluistine. Zapravo se pretjerano plaši građanstvo.
Istina baš i nije tako crna.

Pročitajte mišljenje naših stručnjaka toksikologa

Alternative flash content

Requirements

Shortly about the Institute

Croatian Institute for Toxicology and Antidoping (CITA) is a governmental institution responsible for the prevention of poisonings and other harmful impacts of chemicals and also for the assistance in diminishing the consequences of accidents with dangerous chemicals.
» Read more

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake

Kontakt

HZTA Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

Borongajska 83g

10 000 Zagreb

» Pogledajte sve kontakte

  • Telefaks:
  • 01 4641 368

Telefaks: 01 4641 368

E-mail: hzt@hzt.hr

Ostale stranice HZTA

Posjetite stranicu za građanstvo
otrovono logo
Kako bismo Vas što lakše upoznali sa raznim kemikalijama i otrovima u kućanstvu, kreirali smo za Vas novu stranicu pod nazivom Otrovno.com.
» Stranicu možete posjetiti ovdje.


Posjetite stranicu Službe za antidoping
antidping logoPosjetite stranice Službe za antidoping Hrvatskog zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA).
» Stranicu možete posjetiti ovdje.