logo

Poštovani čitatelji,
čast nam je predstaviti našu redizajniranu stranicu. Trudili smo je prilagoditi za što jednostavnije pretraživanje, da ne bude monotona i, ono što je najvažnije, da bude ažurirana sukladno najnovijim podacima o kemikalijama.
Unaprijed se ispričavamo na eventualnim pogreškama, kojih sasvim sigurno ima, ali se isto tako nadamo da ćete nam dobronamjerno ukazati na njih kako bismo ih što je prije moguće uklonili.

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, Zagreb, Borongajska cesta 83g ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA ZA HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING

Predmet natječaja: Knjigovodstvene usluge za Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping za razdoblje koje počinje s 01. siječnja 2015. godine.

Opis usluga: Poslovne knjige i financijski izvještaji vode se prema propisima za neprofitne organizacije i proračunsko knjigovodstvo. Osim vođenja poslovnih knjiga propisanih zakonom, potrebno je voditi pomoćne knjige materijalne imovine, kupaca i dobavljača.  Ponuda treba sadržavati usluge obračuna plaće za cca 20 zaposlenih, pripremu i predaju svih zakonom propisanih izvještaja za nadležne institucije, te usluge obračuna drugog dohotka i autorskih honorara, ovisno o potrebama naručitelja.  Ponuda treba sadržavati usluge savjetovanja s područja poreza, računovodstva i financija, te praćenje i primjenu kolektivnog ugovora u financijsko-računovodstvenom dijelu.  Ponuda treba sadržavati izradu internih izvještaja za potrebe Upravnog vijeća i Ravnatelja

Početak pružanja usluga: S pružanjem usluga započelo bi se 01. siječnja 2015. godine. Priprema financijskih i poreznih izvještaja za 2014. godinu nije predmet ovog natječaja.

Uvjeti za sudjelovanje na natječaju: Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe
- registrirane za obavljanje knjigovodsvenih/računovodstvenih usluga, što   dokazuju izvatkom iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana);
- koje su podmirile sve poreze i doprinose, što dokazuju potvrdom porezne uprave (ne starija od 30 dana);
- koje zapošljavaju najmanje 5 djelatnika, što dokazuju izjavom odgovorne osobe;
- koje imaju promet u protekloj godini najmanje 1,0 milijun kuna, što dokazuju preslikom izvještaja GFI-POD za 2013. godinu;
- koje imaju iskustva u vođenju poslovnih knjiga za neprofitne organizacije i proračunske korisnike i/ili nadzoru nad vođenjem poslovnih knjiga za neprofitne organizacije i proračunske korisnike i/ili reviziji poslovnih knjiga za neprofitne organizacije i proračunske korisnike, što dokazuju popisom obavljanih usluga u zadnje 3 godine.

Dodatne prednosti: Ukoliko ponuditelji imaju neke od dodatnih stručnih referenci, mogu ih navesti, te će navedene stručne reference biti dodatno bodovane:
- stalni sudski vještaci za financije i knjigovodstvo;
- ovlašteni revizori;
- ovlašteni računovođe;
- druge stručne kvalifikacije ili ovlaštenja za zaposlene.

Cjena za usluge: Cijena za knjigovodstvene usluge izražava se u kunama bez poreza na dodanu vrijednost na mjesečnoj razini.

Uvjeti plaćanja: Uvjeti plaćanja moraju biti u roku 15 (petnaest) dana nakon isteka mjeseca na koji se usluge odnose.

Kriterij za odabir: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude su ekonomski uvjeti - cijena, te stručni uvjeti: stručne kvalifikacije sadržane u odjeljku ”dodatne prednosti”.

Natječaj je otvoren: Od 21. 10. 2014. do 31. 10. 2014.

Rok za dostavu ponude: Ponude trebaju biti dostavljene u Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb, Borongajska cesta 83g do 31. 10. 2014. godine, neovisno o načinu dostave.

Odabir ponude: Odabir najprihvatljivije ponude obavit će Povjerenstvo Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping zadržava pravo da odbije sve dostavljene ponude.

Dodatne informacije: Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gospođu Anđelku Perković, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili tel. +385 1 46 86 910.

Ravnatelj                                  
  Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping

Zdravko Lovrić                              

 

Originalni tekst natječaja preuzmite ovdje.

Prijevodom Uredbe Komisije (EU) br. 453/2010 na hrvatski jezik, došlo je do promjena u nazivima nekih odjeljaka i pododjeljaka STL-ova, tj. promjena u nazivima pojedinih dijelova unutar istih.
Promjene smo inkorporirali u postojeće formulare STL-ova te izradili nove koji su sukladni prijevodu Uredbe Komisije (EU) br. 453/2010.
Iste možete preuzeti  na našoj stranici. Da bi došli do njih kliknite ovdje.

Puno se danas u medijima i na internetu piše o živi (razbijenim termometrima i štednim žaruljama i sl.).
Pri tome se često navode poluistine. Zapravo se pretjerano plaši građanstvo.
Istina baš i nije tako crna.
» Pročitajte mišljenje naših stručnjaka toksikologa.

U zadnje vrijeme se u novinama često pojavljuju napisi o pojavi mikotoksina u pojedinim regijama Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Kako bismo vam što više približili problematiku vezanu uz aflatoksine treba u prvom redu napisati nekoliko riječi općenito  o mikotoksinima. 
» više o tome

Alternative flash content

Requirements

Shortly about the Institute

Croatian Institute for Toxicology and Antidoping (CITA) is a governmental institution responsible for the prevention of poisonings and other harmful impacts of chemicals and also for the assistance in diminishing the consequences of accidents with dangerous chemicals.
» Read more

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake

Kontakt

HZTA Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

Borongajska 83g

10 000 Zagreb

» Pogledajte sve kontakte

  • Telefaks:
  • 01 4641 368

Telefaks: 01 4641 368

E-mail: hzt@hzt.hr

Ostale stranice HZTA

Posjetite stranicu za građanstvo
otrovono logo
Kako bismo Vas što lakše upoznali sa raznim kemikalijama i otrovima u kućanstvu, kreirali smo za Vas novu stranicu pod nazivom Otrovno.com.
» Stranicu možete posjetiti ovdje.


Posjetite stranicu Službe za antidoping
antidping logoPosjetite stranice Službe za antidoping Hrvatskog zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA).
» Stranicu možete posjetiti ovdje.